Sorry, your browser does not support JavaScript!

Česta pitanja o školi padobranstva

Padobranska obuka - pitanja i odgovori

Detaljna baza pitanja i odgovora u kojoj možete pronaći sve informacije vezane uz školu padobranstva, padobranskim tečajevima i padobranskoj obuci. Bit ćemo Vam zahvalni da nam pošaljete prijedloge pitanja na koje možda niste našli odgovor kako bi ovu bazu znanja učinili još boljom.

Koji način školovanja koristite?

Skydive Croatia trenutno školuje s obje metode školovanja, Static Line ili klasični način školovanja (Skok na gurtnu) i AFF (Accelerated freefall) koji vršimo u skladu s pravilima i smjernicama USPA.

Koja je razlika između Static line i AFF načina obuke?

Static Line (SL) i Accelerated Freefall (AFF) predstavljaju dva različita pristupa padobranskoj obuci. U SL metodi, padobran se automatski otvara nakon izlaska iz zrakoplova putem gurtne. Slobodni pad i samostalnost u otvaranju padobrana se postiže nakon više skokova.

S druge strane, AFF metoda omogućuje slobodni pad (30-60 sekundi) odmah od prvog skoka. Polaznici otvaraju vlastiti padobran i postupno razvijaju samostalnost tijekom obuke, koja je detaljnija i intenzivnija.

U SL obuci, prvi skokovi su manje intenzivni, dok AFF obuka brže razvija samostalnost s detaljnom teoretskom obukom i dužim slobodnim padom od početka. Razlika u cijeni također proizlazi iz kompleksnosti obuke. Odabir između ove dvije metode ovisi o individualnim preferencijama i željama polaznika. Obje metode pružaju nezaboravno iskustvo padobranstva.

Koliko dugo traje obuka?

Kod Static Line (SL) obuke teoretski i praktični dio obuke traju 4-5 dana, cca. 3-4 sata dnevno, ovisno o tempu i broju kandidata po jednom padobranskom tečaju. Nakon teoretskog i praktičnog dijela obuke odlazi se na prvi skok.

Kod AFF obuke obično se provede 4-6 sati na A teoretskom dijelu obuke nakon čega se već prvi dan odlazi na prvi skok. Prije prelaska na svaku iduću kategoriju prolazi se teoretski dio namijenjeno napredovanju u toj kategoriji. Cjelokupnu obuku je moguće završiti za 7-10 dana.

Da li prvi skok izvodim s instruktorom ili samostalno?

U padobranskoj obuci, prvi skok izvodite samostalno. Kod Static Line obuke skok izvodite s 1000 metara visine no padobran aktivira gurtna. Gurtna je jednim dijelom prikopčana u zrakoplovu a drugim spojena za padobran. Pri AFF obuci skok izvodite s 3000-4000 metara a u skoku Vas prate dva AFF instruktora koji se brinu o sigurnosti.

Moram li prvi skok napraviti samostalno ili mogu s instruktorom padobranstva?

Svoj prvi skok možete napraviti u tandemu s našim instruktorom. Tandem skok vam omogućava da iskusite osjećaj skakanja iz aviona bez da morate brinuti o procedurama koje idu uz padobranske skokove

Postoje li uvjeti koji se moraju ispuniti za pristupanje padobranskoj obuci?

Za upis u školu padobranstva postoje određeni uvjeti.

1. Liječnički pregled

U Hrvatskoj je trenutnim pravilnikom o padobranstvu regulirano da sve osobe koje se bave padobranstvom moraju posjedovati važeće liječničko uvjerenje za bavljenje padobranstvom. Prije upisa u Školu padobranstva kandidat mora obaviti liječnički pregled za padobranstvo. Na ovom linku možete pronaći popis ustanova koje preporučujemo za obavljanje istog – Postupak obavljanja liječničkog pregleda za padobranstvo.

2. Dobne granice

Sve osobe starije od 18 godina, koje ispunjavaju i ostale uvjete nabrojane u ovom tekstu se mogu upisati u školu padobranstva Skydive Croatie. Također osobe s navršenih 16 godina mogu se upisati u školu padobranstva uz potpis i suglasnost roditelja ili skrbnika. Gornja granica ne postoji no ovisi o psiho-fizičkim mogućnostima kandidata

3. Težina

Zbog sigurnosnih odredbi padobranske opreme koja se koristi u padobranskoj obuci, gornja granica težine kandidata iznosi 100 kg. Također uzima se u obzir i indeks tjelesne mase.

Na kojim se lokacijama održava nastava ili obuka?

Teoretska i praktična nastava se održava u Zagrebu, u prostorijama koje osigurava naša organizacija. Ako postoji dovoljan broj kandidata nastava se može organizirati i u drugim gradovima ako je to moguće.  Molimo da nas kontaktirate za informacije o organizaciji padobranskih tečajeva izvan Zagreba.

Padobranski skokovi se izvode na nekoliko lokacija u Hrvatskoj, najčešće u Zagrebu, no može se organizirati i u Čakovcu, Grobniku, Varaždinu ili drugim pogodnim lokacijama. Također, trening skokove možemo organizirati i u Sloveniji u Ljubljani, Mariboru ili Ptuju.

Dio iskustva novih padobranaca je i da iskuse skokove na različitim lokacijama i različitim zrakoplovima te se tako pripreme za svijet padobranstva koji vas može odvesti po cijelome svijetu.

Koliko termina godišnje održavate?

Tečajeve održavamo kada god ima interesenata i obuka se može raditi za jednog polaznika ako je potrebno.

Kolika je cijena padobranske škole?

Cijeneu padobranske obuke te što obuhvaćaja možete provjeriti u našem cjeniku koji se nalazi na ovim linku: Cijena padobranske škole

Da li nakon vaše škole dobivam dozvolu padobranca?

Ne. Nakon naše temeljne obuke nastavljate sa skokovima i usvajanjem novih tehnika i znanja. Nakon što ispunite sve uvjete za polaganje A padobranske dozvole pristupate ispitu za polaganje A dozvole izdane od CCAA ili USPA.

Koji su uvjeti za pristupanje polaganju A padobranske dozvole?

Kod Static Line obuke kandidat mora proći teorijsko osposobljavanje koje mora obuhvatiti sljedeće predmete:

 • prinudni postupci u izvanrednim situacijama,
 • tehnike izvođenja skoka padobranom,
 • poznavanje padobrana, padobranske opreme i zrakoplova,
 • pravila i propisi, i
 • zrakoplovna meteorologija.

Te nakon toga praktično osposobljavanje koje mora sadržavati najmanje:

 • 25 skokova na slobodno,
 • 5 minuta slobodnog pada,
 • 10 skokova s prizemljenjem na doskočište promjera 100 metara,
 • 15 pakiranja glavnih padobrana, pod nadzorom nastavnika, koje koristi za osposobljavanje.

Kod AFF padobranske obuke prate se USPA ISP (Integrated Student Program) program. USPA Integrirani studentski program vodi studente kroz osam kategorija stručnosti (A-H) kako bi ih kvalificirao za dobivanje njihove USPA A licence.

Svaki student završava niz obaveznih vještina i skupova znanja tijekom obavljanja propisanih trening skokova u svakoj kategoriji. Na kraju svake kategorije, student u bilo kojoj disciplini obuke postiže određene vještine i znanje. Broj skokova potrebnih za svaku kategoriju je definiran a ovisi i o izvedbi studenta.

Ovo su uvjeti za polaganje USPA A dozvole:

 • obaviti 25 skokova na slobodno
 • ispunjavati sve zahtjeve navedene na USPA A License Proficiency Card
 • obaviti pet skokova u slobodnom padu s grupom od barem dva sudionika
 • primiti potpis i službeni pečat na "USPA A License Proficiency Card" ili "USPA A License Progression Card (ISP)"
 • Položiti USPA pismene i usmene ispite za A dozvolu koje provodi trenutni USPA instruktor, USPA isptivač, S&TA ili član USPA odbora. Napomena: USPA sjedište će prihvatiti bilo koju ispunjenu karticu potpisanu od strane USPA instruktora bez službenog pečata. Naknada za registraciju mora biti uključena.

Koliko obično vremenski treba od prvog skoka do dobivanja A padobranske dozvole?

Koliko vremene treba kandidatu do stjecanja uvjeta za polaganje  A kategorije padobranske dozvole ovisi o angažmanu i trudu samog kandidata. Nerijetko vidimo kandidate koji cijelu padobransku školu i stjecanje uvjeta za polaganje prođu za 7 - 10 dana.

Koje kategorije padobranskih dozvole postoje?

U Hrvatskoj i po USPA pravilima osoba može steći padobransku dozvolu kategorije A, B, C ili D. D je najveća kategorija dozvole. Svaka dozvola nosi i veća ovlaštenja i dopuštenja.

Koja je cijena jednog padobranskog skoka nakon što položim padobransku dozvolu?

Cijene se razlikuju od lokacije do lokacije i ovise o visini skoka. U prosjeku možemo reći da su cijene skokova s 1000 metara između 20-30€ a cijene skokova s 3000-4000 metara 35-45€.

Kada je vrijeme da kupim svoj vlastiti padobran?

Nakon što položite A kategoriju i uvjerite se u to da je padobranstvo sport kojim se želite baviti možete početi razmišljati o kupovini ili nabavci vlastitog padobrana.

Koliko košta padobran?

Postoji mnogo različitih modela i proizvođača padobranske opreme koji se nude po različitim cijenama. Također na cijenu će utjecati i stanje opreme (Novo, korišteno, uščuvanost, godina proizvodnje isl.). Skydive Croatia je zastupnik nekoliko padobranski brendova te će vam pomoći u odabiru prave opreme za vas. Uzimajući u obzir sve navedeno kompletni sustav padobrana se može pronaći već od 1000 eur za polovne i vrlo korištene padobrane do 5000 eur za nove ili padobrane u vrhunskom stanju. Tandem padobrani su u pravilu mnogo skuplji nego padobrani za jednog padobranca.

Mogu li nakon polaganja skakati s wingsuitom?

Ne. Da bi skakali u Wingsuit odjelima morate posjedovati kategoriju C padobranske dozvole.

Mogu li s A dozvolom izvoditi tandem skokove sa svojim prijateljima?

Ne. Da bi koristili tandem padobran i bili u mogućnosti izvoditi tandem skokove morate posjedovati ovlaštenja Tandem pilota ili tandem instruktora. Uvjete za stjecanje ovlaštenja Tandem pilot možete provjeriti u pravilniku o padobranstvu

Postoje li natjecanja u padobranstvu?

Da, postoji mnogo disciplina natjecanja u padobranstvu kako u svijetu tako i u Hrvatskoj.

Kada mogu polagati za instruktora padobranstva?

Prije početka osposobljavanja za stjecanje ovlaštenja nastavnik padobranstva i ovlaštenja AFF nastavnik padobranstva, padobranac mora:

 • biti star najmanje 21 godinu,
 • posjedovati valjanu dozvolu kategorije D u trajanju najmanje 12 mjeseci,
 • ostvariti najmanje 200 skokova sa zadrškom duljom od 30 sekundi,
 • ostvariti najmanje 50 skokova sa zadrškom duljom od 45 sekundi,
 • ostvariti najmanje 30 skokova sa zadrškom duljom od 60 sekundi,
 • ostvariti najmanje 20 izvanaerodromskih skokova, i
 • ostvariti najmanje 2 noćna skoka.

Dodatno prije početka osposobljavanja za stjecanje ovlaštenja AFF nastavnika padobranstva, padobranac mora:

 • ostvariti najmanje 5 sati slobodnog pada, i
 • postići rezultat od najmanje 10 likova u jednom skoku u skupini od četiri padobranca ili 8 likova u jednom skoku u skupini od osam padobranaca u skladu s FAI pravilima za disciplinu skupnih likovnih skokova (FS).

Kandidat za stjecanje ovlaštenja nastavnik padobranstva i AFF nastavnik padobranstva mora:

 • završiti teorijsko i praktično osposobljavanje prema programu osposobljavanja, i
 • položiti provjeru praktične osposobljenosti za stjecanje ovlaštenja.

Gdje mogu pronaći literatur koja se koristi pri padobranskoj obuci?

Gradivo obuke koju obavljamo klasičnim načinom ili Static Line (SL) možete pronaći na padobranskom portalu u rubrici Škola padobranstva online. USPA udžbenike u online izdanju i PDF formatu možete pronaći na stranicama USPA.

Upiši se u školu padobranstva! Saznaj više o padobranskoj obuci!

Postani padobranac u školi padobranstva Skydive Croatia

Povežite se s nama

Da ne bi propustili važne pogodnosti i obavijesti pozivamo vas da nas pratite na sljedećim društvenim mrežama i servisima.

Web stranicu smo prilagodili suvremenim tehnološkim potrebama te smo vam omogućili da rezervacije tandem skokova i kupnju poklon bonova obavite online popunjavanjem rezervacijskog ili obrasca za narudžbu poklon bonova.

Omogućujemo vam i razne načine online plaćanja kako nacionalnim bankama tako i internacionalnim. Uz plaćanje putem bankovnog transfera prihvaćamo uplate i putem sljedećih servisa: Revolut, Monese, Transferwise i Curve.

Vaša Skydive Croatia
Rezervirajte svoj skok još danas! Pokloni skok!

Članice, partneri i sponzori

Croatia language
English language